Opmetingen

 

  Wij zijn ook bevoegd om percelen op te meten en op plan vast te leggen.

  Wij kunnen u helpen met :

- Landmetingen en opmeting van beboste en onbeboste eigendommen.
- Mede-eigendommen.
- Afpalingen.
- Verdeling van percelen voor verkoop, ruil of wijziging van terreinafbakeningen.
- Bouwvergunningen van percelen die in bouwzone liggen (verkaveling).
- Bepaling van de ligging en/of controle van nieuwe constructies.
- …


  In maximum drie maanden tijd vinden wij een oplossing voor elk probleem.

  Eerst gebeurt het voorafgaande werk op kantoor : het nagaan van de historiek van de percelen, de administratie op het kadaster of bij verschillende notarissen en eventueel bij de registratie. Daarna wordt nagegaan of de papieren informatie overeenkomt met de elementen die we vinden op het terrein o.a. grenspalen, hoeken van gebouwen, hagen, grachten, bestaande (scheidings)muren, verhoogde bermen…

  De volgende etappe is het vastleggen van de grenzen voor het kadaster zodat het terrein kan worden opgemeten om zo een nauwkeurig plan te kunnen opmaken in functie van het gevraagde werk.

  Daarna volgt, indien de klant dat wenst, het plaatsen van de grenspalen die de concrete omtrek van het terrein op lange termijn zullen aangeven.

  Het laatste werk is het markeren van de grenspalen aan de hand van vaste en onverplaatsbare elementen (hoek van een gebouw, muur, paal) en deze te vermelden op een afbakeningsplan. Het beste is om een dergelijk plan te bekrachtigen met een proces-verbaal dat ondertekend wordt door alle betrokken partijen.