Expertises

 

     Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in het expertiseren van vastgoed in onze uitgestrekte regio.


 - Expertises van huizen, chalets en appartementen, evenals van bouw – landbouw- en bospercelen.
 - Gerechtelijke expertises (eedaflegging bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Marche-en-Famenne op 15 december 1977).   

 -  Boedelbeschrijvingen.
 - Verdeling en/of bemiddeling voor of na erfenissen van bebouwde en onbebouwde eigendommen.
 - Advies geven en onderhandelen bij het kopen, verkopen en huur van eigendommen.
 - Onteigeningen.
 - Zoeken naar / contacten leggen voor mogelijke aankopen of huren in België en buitenland
 - Bepaling van de ligging en/of controle van nieuwe constructies.


     De expertises gebeuren in functie van de prijsevolutie bij openbare verkopen in de gewenste referteperiode, in functie van de ligging van het vastgoed en met vergelijkingspunten die rekening houden met algemene en bijzondere beschouwingen.  De overeengekomen waarde beïnvloedt  zo goed als niet de gemiddelde verkoopswaarde van het vastgoed.

     Een expertise wordt meestal  in een rapport vastgelegd met daarin een algemene omschrijving van het goed.  Ook de specifieke en bijzondere elementen die het vastgoed meer of minder waarde geven worden vermeld samen met het bouwjaar en de algemene staat van het gebouw.

     De ligging, het reliëf, de binnenhuisinrichting, de isolatie, de kwaliteit van de materialen, de riolering, de verwarming en de elektriciteitsinstallatie beïnvloeden eveneens de totale waarde van het vastgoed in positieve of negatieve zin.

     Indien gewenst geven wij u ook, volgens de regels van de kunst, advies over eventuele verbouwingswerken.